blog

Ovjera dokumenata

Ovjeravanjem isprave potvrđuje se vjerodostojnost pečata i potpisa službene osobe koji su stavljeni na ispravu, ali ne i njezin sadržaj. Za korištenje stranih ili domaćih javnih isprava, kao što su diploma, izvod iz matične knjige, razna uvjerenja i druge javne isprave za uporabu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, morat ćete provesti postupak njihove legalizacije ili nadovjere.

Nadovjera dokumenata (Apostille)

Ako imate stranu javnu ispravu koja vam je potrebna radi ostvarivanja nekog prava u Republici Hrvatskoj, možete je koristiti pod uvjetom da je ispravu ovjerilo nadležno tijelo države u kojoj vam je izdana javna isprava potvrdom “Apostille“ (nadovjera).

  • Primjerice ako vam treba nadovjera javne isprave koju je izdalo tijelo u RH, morate prvo ovjeriti ispravu kod ovlaštenog sudskog tumača i nakon toga zatražiti nadovjeru kod općinskog suda u Hrvatskoj, na čijem je području tijelo koje je izdalo potvrdu
  • Ako Vam je potrebna nadovjera javne isprave koju nije izdalo tijelo u RH, morate zatražiti nadovjeru kod nadležnog suda u državi u kojoj va je izdana isprava, primjerice ako vam je ispravu izdalo tijelo u Švicarskoj, morat ćete tu ispravu nadovjeriti kod nadležnog tijela u Švicarskoj potvrdom “Apostille“.

“Puna nadovjera” dokumenata

Postupak pune legalizacije (nadovjere) dokumenata potreban je samo za ovjeru javne isprave koju je izdalo tijelo države koja nije potpisnica bilateralnih ugovora s RH. To znači da ćete morati zatražiti nadovjeru suca u Ministarstvu pravosuđa u državi čije tijelo vam je izdalo ispravu. Postupak pune legalizacije dokumenata u Republici Hrvatskoj znači da ćete javnu ispravu koju vam je izdalo tijelo u RH, a koja vam je potrebna u inozemstvu:

  • prevesti kod sudskog tumača u Republici Hrvatskoj
  • ovjeriti kod općinskog suda na čijem području se nalazi sjedište tijela koje je vam je izdalo tu javnu ispravu.
  • zatražiti u Ministarstvu pravosuđa nadovjeru potpisa suca i pečata suda
  • zatražiti u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova nadovjeru potpisa službenika i pečat Ministarstva pravosuđa.

Kada nadovjera nije potrebna?

Za sljedeće države je potrebna nadovjera javnih isprava izdanih u RH: Popis država za koje je potrebna nadovjera.

Ali otkad je Hrvatska članice EU i sukladno Uredbom EU-a o javnim ispravama, za pojedine države ipak nije potrebna nadovjera određenih javnih isprava, a to su:

1. rodni list 
2. smrtni list
3. vjenčani list
4. potvrda o slobodnom bračnom stanju
5. potvrda o životnom partnerstvu 
6. uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu
7. potvrda o nepostojanju kaznene evidencije

Isprave broj 1-5 izdaju matični uredi, ispravu broj 6 izdaju policijske postaje, a ispravu broj 7 izdaje Ministarstvo pravosuđa.

Popis država za koje nije potrebna nadovjera OVIH isprava.

Umjesto prijevoda i nadovjere isprave zato po novom možete zatražiti višejezični standardni obrazac, dostupan je na engleskom, njemačkom, talijanskom, francuskom i španjolskom jeziku, a može se upotrijebiti samo u državama EU-a zajedno s javnom ispravom kojoj je priložen. Ako niste u mogućnosti zatražiti višejezični standardni obrazac, možete se obratiti nekom ovlaštenom sudskom tumaču za prijevod i ovjeru Vaše isprave.

Ako država članica prihvaća ovjerenu presliku isprave umjesto izvornika, onda će i preslika biti prihvaćena, zato se uvijek raspitajte kod nadležnog tijela, prihvaća li i ovjerenu presliku javne isprave.

Popis država za koje više nije potrebna nadovjera javnih isprava.

komentiraj:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)