Opći uvjeti poslovanja

1. Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja vrijede za usluge koje pruža obrt E-PREVODITELJ, S. Radića 63, 31417 Piškorevci, OIB: 56735346958 i za sve poslovne odnose s Naručiteljem usluga.

Ako potvrdite našu ponudu u bilo kojem obliku, prihvaćate ove Opće uvjete poslovanja.

E-PREVODITELJ će pružati sve usluge u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja.

2. Cijene i plaćanje

2.1. Cijene prijevoda

Količina teksta i cijena prijevoda se mjere prema “autorskoj kartici” koja sadrži 1500 slovnih znakova uključujući razmake.

E-PREVODITELJ će od Naručitelja tražiti uzorak teksta za prijevod kako bi
odredili konačnu cijenu (prema količini teksta za prijevod). Uzorak teksta Naručitelj može poslati na e-mail, poštom ili drugim načinom, originali uglavnom nisu potrebni.

Konačnu cijenu će E-PREVODITELJ odrediti u ponudi ili predračunu prema
aktualnom cjeniku. Za hitne prijevode (s rokom predaje prijevoda od 1-2 dana) se cijena prijevoda uvećava za 30%.

Ako se prijevod treba slati poštom Naručitelju, Naručitelj dodatno plaća poštarinu, a način dostave Naručitelj bira sam.

E-PREVODITELJ ima pravo Naručitelju naplatiti dodatne nastale troškove, primjerice putni trošak, transakcijske naknade ili naknade od banke i sl.

2.2. Cijene online tečaja njemačkog jezika

Online tečaj njemačkog se održava preko besplatne aplikacije Skype, koju će
Naručitelj trebati skinuti na mobitel ili računalo.

Cijena tečaja je određena cjenikom E-PREVODITELJA.

Cijena tečaja se obračunava po satu/nastavi, a jedan sat traje punih 60 minuta.

Naručitelj sam bira koliko sati želi kupiti, a može kupiti paket od 5, 10, 15, 20, 25, 30 i više sati. U cijenu tečaja su uključeni materijali i vježbe za nastavu i domaću zadaću.

Naručitelj sam bira dan i vrijeme nastave, a tečaj se nudi uvijek od ponedjeljka do petka, između 8 i 18 sati.

E-PREVODITELJ uvijek nudi 1 besplatan probni sat Naručitelju.

E-PREVODITELJ ima pravo Naručitelju naplatiti dodatne nastale troškove, primjerice putni trošak, transakcijske naknade ili naknade od banke i sl.

3. Rokovi

Rokove prijevoda E-PREVODITELJ dogovara sa svakim Naručiteljem posebno. U rok prijevoda se ne računa dan primitka upita i neradni dani.

Prijevod se ne uzima u obradu dok Naručitelj ne potvrdi ponudu, nakon što Naručitelj potvrdi ponudu počinje dogovoreni rok. Prijevodi se šalju na e-poštu Naručitelja ili poštom na željenu adresu Naručitelja.

Ako Naručitelj želi da mu se poštom isporuči prijevod, sam snosi troškove poštarine i sam bira način dostave (obično, preporučeno, hitno, itd.), prijevodi se šalju i u inozemstvo.

E-PREVODITELJ je dužan poštivati rokove koje je dogovorio sa Naručiteljem.

4. Otkazivanje

4.1. Otkazivanje prijevoda

Ako Naručitelj otkaže usluge prijevoda nakon što je već potvrdio ponudu, dužan je platiti dio prijevoda koje je već preveden do trenutka otkazivanja.

4.2. Otkazivanje tečaja njemačkog jezika

Naručitelj ima pravo besplatno otkazati unaprijed dogovoreni sat njemačkog i to 24 sata prije dogovorene nastave.

Ako Naručitelj ne otkaže 24 sata prije početka nastave ili ako se ne pojavi na dogovorenu nastavu, računat će se kao da je Naručitelj sudjelovao na nastavi.

5. Razno

Vježbe i materijali za online tečaj njemačkog jezika, koje E-PREVODITELJ šalje svim Naručiteljima za online tečaj, ne smiju se dijeliti s trećim stranama (niti online, niti na papiru, niti u bilo kojem obliku) i služe isključivo Naručitelju za učenje njemačkog jezika.

Siječanj 2021