cjenik

cijena pisanog prijevoda

U prevoditeljskoj djelatnosti se količina teksta i cijena prijevoda mjere prema “autorskoj kartici” koja sadrži 1500 slovnih znakova uključujući razmake.

Cijena prijevoda 1 autorske kartice iznosi:

Za hitne prijevode (1-3 dana): + 40% na cijenu.

cijena online tečaja njemačkog

Materijali i vježbe za nastavu su uključeni u cijenu.

individualni tečaj
grupni tečaj
tečaj njemačkog za početnike (A1/A2):
15 eura
po satu
7,50 eura
na upit
tečaj njemačkog za napredne (B1/B2):
15 eura
po satu
7,50 eura
na upit
KONVERZACIJSKI TEČAJ:
15 eura
po satu
7,50 eura
na upit
Brzi tečaj njemačkog A2
(napomena: ovo je spoj tečaja i udžbenika, bez nastavnika)
35 eura
40 lekcija
Email tečaj njemačkog A1 (bez nastavnika)
40 eura
45 lekcija
TEČAJ NJEMAČKOG - RIJEČIMA DO ŠPREHANJA
30 eura
30 lekcija
TEČAJ NJEMAČKOG – GRAMATIKA A1
20 eura
24 lekcije
TEČAJ NJEMAČKOG – GRAMATIKA A2
20 eura
23 lekcije