cjenik

cijena pisanog prijevoda

U prevoditeljskoj djelatnosti se količina teksta i cijena prijevoda mjere prema “autorskoj kartici” koja sadrži 1500 slovnih znakova uključujući razmake.

Cijena prijevoda 1 autorske kartice iznosi:

Cijena lekture je uračunata je u cijenu prijevoda.

Za hitne prijevode (1-3 dana): + 30% na cijenu.

cijena online tečaja njemačkog

Materijali i vježbe za nastavu su uključeni u cijenu. 1 nastavni sat traje punih 60 minuta.

po satu
grupni tečaj
online tečaj za početnike (A1/A2):
80 kn
na upit
ONLINE TEČAJ ZA NAPREDNE (B1/B2):
80 kn
na upit
KONVERZACIJSKI TEČAJ:
80 kn
na upit
TEČAJ ”BIRAJ SAM”:
80 kn
BRZI TEČAJ ZA UGOSTITELJE I KONOBARE:
800 kn / za 10 nastavnih sati
na upit
PRIPREMA ZA RAZGOVOR ZA POSAO
80 kn
UBRZANI TEČAJ ZA POČETNIKE
340 kn / 30 lekcija