online tečaj njemačkog jezika

Certifikati i potvrde

Velika je razlika između potvrde, diplome i pravog međunarodno priznatog certifikata za njemački jezik. Ako želite raditi ili studirati u Njemačkog, Austriji ili Švicarskoj trebat će Vam međunarodno priznati certifikat za njemački jezik.

Kako bi dobili ovaj certifikat morate prvo položiti ispit u licenciranom ispitnom centru za međunarodne certifikate. Ispit Goethe-Instituta, telc-ispit ili TestDaF su međunarodno priznati ispiti, a ako ih položite dobit ćete međunarodno priznate certifikate/diplome o poznavanju njemačkog jezika. Sami birate hoćete li odmah polagati ispit ili prije toga ići na pripremni tečaj (jer pohađanje tečaja nije preduvjeti za polaganje ispita). Ako ipak želite pohađati tečaj i bolje se pripremiti na ispit, možete prvo pohađati pripremni tečaj prema želji i zatim polagati ispit u licenciranom ispitnom centru.

Nudimo individualne pripremne tečajeve za međunarodno priznate ispite Goethe-Instituta i telc-ispite: Start Deutsch 1 (A1), Start Deutsch 2 (A2), telc Deutsch Beruf (A2), telc Deutsch Beruf (B1).

icon-info

Ako se želite pripremiti za ispit kroz pripremni tečaj, javite nam se na mail (e.prevoditelj@gmail.com) ili Facebook (facebook.com/eprevoditelj).

Ako vam treba samo obična potvrda o sudjelovanju ili o položenom tečaju njemačkog jezika, možemo vam uvijek izdati potvrdu nakon bilo kojeg upisanog tečaja kod nas.